Verhaal Chris Stam

Wie ben je?
Mijn naam is Chris Stam, ben 46 jaar en vader van 2 dochters, waar ik heel trots op ben. Heb sinds 9 maanden een lieve vriendin, dat is Inge! Sinds 2017 woon ik in Delden en ben opgegroeid in Wierden. Mijn ouders zijn al vroeg overleden, mijn vader is 60 jaar geworden en mijn moeder is 64 jaar geworden. Beide zijn aan kanker overleden. Mijn broer is 3 jaar jonger en heet Huib. Hij is getrouwd en heeft een zoon, Jidde en woont momenteel in Wierden. Mijn opvoeding was liefdevol, calvinistisch, zorgzaam, voorspelbaar en ook beschermd.
In het werkzame leven ben ik financieel directeur en mede-eigenaar van VanWonen, een projectontwikkelaar op het gebied van nieuwbouw woningen. VanWonen werkt thans landelijk met een team van circa 70 mensen. Mijn opleiding is WO Bedrijfseconomie aan VU Amsterdam en daarna heb ik nog een postdoctorale registercontrollersopleiding afgerond, eveneens aan VU Amsterdam.
Wanneer kreeg je de diagnose autisme?
Tijdens een relatietherapie met mijn ex-vrouw werd ik door de betrokken psycholoog / therapeut gewezen op dat het syndroom van Asperger heb. Dit was in 2015.
In 2020 heb ik een officiële diagnose laten stellen bij Mediant. Mijn doel met de diagnose was vooral gericht op goede hulp te krijgen voor de zaken waar ik destijds in vastliep. De zaken waar ik in vastliep hadden vooral te maken met de thuissituatie, zelfacceptatie van autisme en omgaan met overgevoeligheid.
Wat betekent autisme voor jou?
Voor mijzelf betekent autisme het volgende:
•⁠ ⁠Eigen lijn volgen: er zijn maar weinig mensen waar je iets van aanneemt. Degene van wie je wel iets aanneemt, dat zijn de “happy few”;
•⁠ ⁠Minder sociaal wenselijk zijn, en daar ook minder moeite mee hebben;
•⁠ ⁠Hyperfocus op iets wat je drijft / leuk vindt: dit is voor mij mijn werk;
•⁠ ⁠Gevoelig zijn: alle informatie wordt opgepikt en komt ongefilterd binnen. Ook non-verbale informatie van mensen.
Wat helpt jou ?
Voor mijzelf zijn een zekere mate van structuur en voorspelbaarheid belangrijk. Daarbinnen kun je best heel flexibel zijn.
Wat zou je mensen willen zeggen die autisme (nog) niet kennen?
Het heersende beeld van autisme is nogal stigmatiserend en vaak niet positief. Het woord autist wordt ook wel als scheldwoord gebruikt. Onterecht natuurlijk. Vanuit de psychologie is Iemand met autisme die moeilijk met veranderingen kan omgaan, weinig inlevingsvermogen heeft, en moeite heeft om onderlinge verbanden te zien. Dit is wel heel generalistisch weergegeven. De autist bestaat wat mij betreft dan ook niet. Elke persoon met autisme is weer anders. Hoe autisme zich openbaart en kenmerkt bij iemand, is per persoon verschillend. En wat iemand nodig heeft is ook per persoon verschillend. Het belangrijkste is dat iemand met autisme wel anders, maar zeker niet minder. Autisme behoort tot het neurodivergente spectrum, dat specifieke kenmerken met zich meebrengt en waarbij er per persoon gekeken moet worden wat iemand nodig heeft en helpend is.
Wat vindt je van het woord ASS ? Vind je het een stoornis?
Autisme is simpelweg geen stoornis! Het woord stoornis werpt de gedachte op dat iemand met autisme een probleem heeft en daardoor zich minderwaardig kan gaan voelen. Dat is zeker niet helpend.
Of is autisme spectrum AS een beter woord?
Een gedachte die mij aanspreekt, is dat autisme onderdeel uitmaakt van het neurodivergente spectrum. Waarbij mensen in het neurodivergenente spectrum anders omgaan met het verwerken van informatie, anders werken, anders denken en anders leren.
Wat zou je voor jezelf wensen?
Dat mensen zonder en mensen met autisme als gelijkwaardig worden gezien. En dat het huidige heersende beeld van autisme drastisch gaat veranderen naar hetgeen ik hierboven heb beschreven onder het kopje “wat zou je mensen willen zeggen die autisme nog niet kennen. “
Wat is je doel?
Gelukkig en gezond zijn en lief zijn voor de mensen om mij heen!