Verhaal Annelies van der Hout

Wie ben je?
Annelies van der Hout.
Voorstellen en wie ben je als persoon?
Annelies, 28 jaar, woon alleen. Ik ben werkzaam als ambulant begeleider bij twee werkgevers, lid van de nva werkgroep Zwolle en ervaringsdeskundige bij Toegankelijk Zwolle, tevens werkzaam als vrijwilligerscoordinator bij Autisme Digitaal.
Wanneer kreeg je de diagnose autisme?
Mijn officiele diagnose kreeg ik op mijn 18e.
Wat betekent autisme voor jou?
Aan de ene kant betekent autisme voor mij alles, mijn werk, mijn doen en laten, mijn zijn, mijn zingeving. Aan de andere kant betekent het niks, omdat het zo’n sociaal label is en alleen ten opzichte van de norm. Dus iedereen is wie die is. We moeten kijken naar de mens en niet naar welke gedragskenmerken een label vormen.
Voorbeelden geven?
Wat helpt jou in de coaching van mij ?
Het helpt mij dat Inge zichzelf blijft ontwikkelen, dat ze kennis en ervaring blijft opdoen, dat ze verder kijkt dan het gebruikelijke. Daar heb ik weer baat bij. Tevens helpt het mij dat Inge zichzelf is.
Wat zou je mensen willen zeggen die autisme (nog) niet kennen?
Haal het vanzelfsprekende weg. Sta open en wees oordeelloos. Niks is raar, alles is oké. Vul niet in, maar vraag. Reflecteer op jezelf en durf toe te geven dat je het soms niet kan of begrijpt, maar dat betekent niet dat het niet dat de ander niet oké is.
Heb je een advies voor andere meisjes vrouwen ?
Het enige wat je hoeft te accepteren, dat ben jijzelf. Zorg goed voor jezelf. Je kunt meer dan je denkt en je bent niet de enige.
Wat vindt je van het woord ASS ? Vind je het een stoornis?
Het is geen stoornis. Het is een groep gedragskenmerken ten opzichte van de norm. Het een stoornis noemen versterkt het stigma en nog erger het zelfstigma. Als we willen dat mensen zichzelf accepteren zoals ze zijn, dan mogen we niet hun reis laten beginnen met dat zij een stoornis hebben. Het is gebaseerd op zo’n ontzettend sociaal label, waar wij nog te weinig van afweten. We hebben het recht niet om mensen een laag zelfbeeld te geven.
Of is autisme spectrum AS een beter woord?
Zolang wij nog het label hanteren, dan is autisme/AS altijd 100% beter.
Wat zou je voor jezelf wensen?
Genoeg tijd en ruimte om het leven van mensen met autisme te verbeteren/te veranderen ten goede.
Wat is je doel?
Een bijdrage leveren aan het creëren van een autismevriendelijke wereld.