Al met 9 maand kwam ik erachter dat mijn jongste zoon anders reageerde. Zo kwam ik op het consultatiebureau voor een gehoortest en reageerde hij niet op de test tot 2 maal toe. De derde gehoortest reageerde hij wel. Dit zette me tot een speurtocht op internet over autisme. Welke kenmerken horen hierbij. Veel kennis was er niet te vinden maar toch voldoende om te denken aan autisme bij hem. De spraak kwam nauwelijks op gang en ook zat hij veel in zijn eigen wereldje en was hij een makkelijke baby. Veel mensen zeiden tegen mij ach het praten komt vanzelf wel een keer… Toch maakte ik me zorgen, mijn moeder gevoel gaf dit aan.

Hoe Verder?

Ik maakte een afspraak bij de KNO arts en bleken de keelamandelen behoorlijk groot te zijn en hebben ze deze verwijderd en buisjes in zijn oren geplaatst om zo de spraak te bevorderen. Hierna werden we door verwezen naar een groter audiologisch onderzoek en kwam voor het eerst de diagnose Autisme. Alles viel voor mij op de plek. Ze begrepen me. Advies van hen was, hem naar een MKD (Medisch Kinderdagverbijf) te laten gaan. Ondertussen was ik al zelfstandig met hem gestart bij een logopediste en zag ik hoe hij veel last had van veranderingen. Mede in combinatie dat hij zich niet in taal kon uiten. Maar hoe begrijpelijk is dit dacht ik bij mezelf, je wordt ook gefrustreerd wanneer je je niet kunt uiten in taal. Zie de frustratie van mensen na een hersenbloeding. Waarna ze zich niet verstaanbaar kunnen maken. Ook bleef ik zoeken over autisme. De vijf van Colette de Bruijn, het boek en lezingen gaf me voor toen tips en inzicht. De Vijf: Wie Wat Waar Hoe en Wanneer. En ik heb een beleving circuit gevolgd om zo te kunnen ervaren wat het is om autisme te hebben. Een eye opener was het voor mij. De peuterspeelzaal waar hij op zat, verliep ook anders dan bij de andere kinderen daar. Ik heb tijdens de wachttijd voor het MKD hulp ingeschakeld via Stichting Mee om zo 1 op 1 begeleiding te krijgen op de peuterspeelzaal. Dit was helpend. De orthopedagoog van het MKD Ilse Reimink, had ik grote steun aan middels telefonisch contact. Ze is nog steeds mijn vriendin. Door mijn eigen ervaring dat ik me als moeder veelal niet begrepen voelde van een kind met autisme, startte ik kring/oudergesprekken bij mij thuis voor iedereen die in relatie staat tot autisme. Dit was fijn samen te delen. (H)erkenning. 3 dagen per week bracht ik hem naar het MKD waar hij in een kleine groep met goede begeleiding stapjes leerde. Ik had het voorrecht om hem zelf te halen en te brengen dus hoefde hij niet in de taxi en had ik korte lijntjes met de begeleiding van het MKD. Hij was toen 3 jaar. Hier op het MKD volgde de 2e diagnose autisme. Er werd geadviseerd om hem naar speciaal onderwijs te laten gaan. Zijn broers zaten op een kleine basisschool en zo kreeg hij contact met de kinderen daar. Ik heb gevraagd toen hij 4 jaar werd of hij kon komen proefdraaien op de basisschool van zijn broers om zo hem de kans te geven. Dit werkte zeer positief mede door de goede samenwerking tussen de school en het MKD. We kregen toestemming dat hij mocht komen. Beste keus geweest. De broers zaten bij elkaar op school, hoe fijn!

''De broers zaten bij
elkaar op school,
hoe fijn''

Op de basisschool was hij de 1e officiële leerling met de diagnose autisme. Er werd ambulant begeleiding gezocht. Zij had de kleinste tips die zeer waardevol waren. Ook had hij een leerkracht die hem 1 op 1 begeleidde. Ik ging 1.5 jaar lang, iedere woensdagochtend met hem naar de de fysio om hem beter te leren schrijven. Ik kwam erachter dat wanneer hij het nut van het schrijven inzag hij het ook deed. Bv. boodschappen die op waren op een briefje schrijven. Die voor hem belangrijk waren. De ‘WAAROM’ vraag is dus ook belangrijk en leerde ik dat er meer is dan “de vijf” maar geef me de 6. Wie, Wat, Waar, Wanneer, Hoe en Waarom. Toch liep hij uiteindelijk in groep 7 vast door te veel wisselingen aan leerkrachten en ambulante begeleiding. Ik heb altijd met hen veel persoonlijk contact gehad. De intern begeleidster begreep hem volkomen en heeft ons geholpen om voor hem een verwijzing te krijgen voor groep 8 op het Ambelt Zwolle. Weer moest er een nieuwe diagnose vastgesteld worden. Ivm de nieuwe school. Natuurlijk kwam er ook nu autisme uit de diagnose want autisme gaat nooit over. Voor 11 personen moest ik vertellen waarom hij voor het speciaal onderwijs in aanmerking moest komen. We kregen toestemming, opgelucht en blij waren we. Een nieuwe stap op maat voor hem. Het Ambelt heb ik een gesprek aangevraagd met hem erbij. 

Dit was nieuw voor hen. Ik zei, als mijn zoon geen goed gevoel heeft bij jullie school dan zullen we verder moeten zoeken. Het gesprek met de Ambelt verliep hartelijk. Hij kreeg betrokken leerkrachten en het ging heel goed. Zelfs zo goed dat er gesproken werd over een gewoon voortgezet onderwijs, mede omdat de scholen meer op behoeftes van het kind gingen aansluiten. Hij wilde graag naar het Vechtdal College in Ommen omdat hij dacht dat hij het wel aankon. In deze periode was ik bij Autisme coach Jasper Kok-Roosjen van Ontdek Autisme Zwolle, iedere week voor persoonlijke coaching aan hem en waar ik bij zat. Hier hebben wij veel geleerd. Persoonlijk autisme coaching op maat. Jasper is mee geweest naar de aanmelding voor het Vechtdal College en hebben we samen met school een plan bedacht om het voor hem te laten slagen. Dit is met succes gelukt. Ik heb op school veel goede mensen die met mij en hem op maat meedenken ivm zijn autisme. Het gaat nu super goed met hem. Tijdens de basisschool, zijn mijn zoons alle 3 op voetbal gegaan. Ook hier was ik gelijk open over autisme. Ik gaf de voetbal vereniging inzicht over hen en autisme zodat de leiders en trainers wisten te handelen. De voetbal heeft mijn zoons veel vrienden gebracht. Ik zet me nu nog steeds in bij de voetbal (JCO Ommen) om zo begrip en kennis te creëeren over autisme.

Inmiddels heeft Bauke zijn VMBO diploma gehaald en ook zijn scooter rijbewijs. Stap voor stap. Zijn doelen. Bauke heeft een hele theorie dag gehad en 2 x een rijexamen voor scooter. Ook daar bij de rijschool in openheid verteld wat autisme is zodat Bauke de juiste hulp kreeg (1 op 1 begeleiding) en zijn scooter rijbewijs heeft behaald.